Đưa thiết kế của bạn lên cấp độ PRO

Chọn gói đăng ký của bạn và bắt đầu

Miễn phí

Không giới hạn số lượng Website
VNĐ 0 /01 năm
 • Trình chỉnh sửa kéo và thả
 • Chỉnh sửa đáp ứng
 • Hơn 40 tiện ích cơ bản
 • Hơn 30 mẫu cơ bản

Cá nhân

Giới hạn cho 1 Website
VNĐ 200K /01 năm
 • Mọi thứ đều MIỄN PHÍ, + với:
 • Hơn 50 tiện ích Pro
 • 300+ Mẫu Pro
 • 10+ Bộ công cụ mẫu trang
 • Trình tạo chủ đề
 • Trình tạo Mẫu
 • Trình tạo WooCommerce
 • Trình tạo cửa sổ bật lên
 • Hỗ trợ trong 1 năm
 • Cập nhật trong 1 năm
Hay dùng

Plus

Giới hạn cho 3 Website
VNĐ 500K /01 năm
 • Mọi thứ đều MIỄN PHÍ, + với:
 • Hơn 50 tiện ích Pro
 • 300+ Mẫu Pro
 • 10+ Bộ công cụ mẫu trang
 • Trình tạo chủ đề
 • Trình tạo Mẫu
 • Trình tạo WooCommerce
 • Trình tạo cửa sổ bật lên
 • Hỗ trợ trong 1 năm
 • Cập nhật trong 1 năm

Chuyên gia

Giới hạn cho 10 Website
VNĐ 1tr8 /01 năm
 • Mọi thứ đều MIỄN PHÍ, + với:
 • Hơn 50 tiện ích Pro
 • 300+ Mẫu Pro
 • 10+ Bộ công cụ mẫu trang
 • Trình tạo chủ đề
 • Trình tạo Mẫu
 • Trình tạo WooCommerce
 • Trình tạo cửa sổ bật lên
 • Hỗ trợ trong 1 năm
 • Cập nhật trong 1 năm

Đảm Bảo Hoàn Tiền Trong 30 Ngày Cho Các Giao Dịch Mua Mới

TẠI SAO LÊN CHUYÊN NGHIỆP?

So sánh Elementor Free với PRO

Các tính năng Pro khác